Ticker

6/recent/ticker-posts

PANGGILAN ORANG YANG Di TINGGIKAN DI MINANGKABAU


                                                                     Oleh: RESI SUSANTI

Jurusan Sastra Daerah Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas


1. Penghulu


Hulu artinya pangkal, asal usul, kapala atau pemimpin. Penghulu berarti Kepala Kaum. Semua Penghulu mempunyai gelar Datuk. Datuk artinya orang yang berilmu, orang pandai yang dituakan.

Kedudukan Penghulu di setiap Nagari tidak sama. Dalam keselarasan Bodi Caniago, kedudukan Penghulu itu sederajat atau sama tingkatnya. Duduk sama rendah tegak sama tinggi. Kelarasan Bodi caniago, yang dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang lebih demokratis.

Dalam kelarasan Koto Piliang kedudukan Penghulu bertingkattingkat, dengan adanya Penghulu Pucuk, bersifat agak otoriter, karena keputusan adri Penghulu Pucuksangat menentukan. Walaupun dalam mengambil sesuatu keputusan kedua kelarasan ini tetap berpegang pada system musyawarah untuk mufakat. Kelarasan Koto Piliang diwariskan oleh Dt. Kotomanggungan.

Pepatah mengatakan kedudukan dan peranan Penghulu sebagai berikut :

   Nan gadang basa batuah

   Nan diamba gadang, dianjung tinggi

   Kayu gadang di tangah Koto Tampek balindung kapanasan

   Tampek bataduah kahujanan

   Ureknyo tampek baselo

   Batangnya tampek basanda

   Kapai tampek batanyo

  Kapulang tampek babarito

  Biang nan kan manambuekkan

  Ganting nan kan mamutuskan

  Tampek mengadu dek urang kampong


    Untuk mempertahankan dan memelihara martabatnya, pangulu memiliki empat sifat utama. sifat-sifat itu mempedomani sifat Rasul Allah, Muhammad, yakni:  

1) siddiq atau benar,

 2) amanah atau dipercaya, 

3) fatanahatau cerdas, dan 

4) tabligh atau menyampaikan.

      FUNGSI PENGHULU:

     1. Penghulu itu sebagai pemimpin

     2.Penghulu itu sebagai pelindung

     3.Penghulu itu sebagai hakim

    4.Penghulu itu sebagai tumpuan harapan

    5.Penghulu itu sebagai orang pandai / berilmu

 dari pepatah Mengenai sebagai sifat-sifat berikut:yang dikehendaki dari seorang Penghulu terlihat dari pepatah ebagai berikut:

A. Nan cadiek candokio

           Nan arif bijaksana

           Nan tau di ranting nan kamancucuek

          Nan tahu di dahan nan kamaimpok

B.     Tau diangin nan basiru

                Tau di ombak nan badabueh

                Tau di karang nan baungguek

                Tau di pasang turun naik

C. Tao joereng jogendeng

Taudibayang kato sampai 

Alun bakilek labakalam Sakilek ikan dalam aie

            Lajaleh jantan batinonya

     D.Tahu dicupak nan duo, tahu di Limbago Nan 10 (Sepuluh)

 

Ada 4 syarat seorang mempunyai Penghulu:

  1.berpengetahuan,mempunyai intelektual yang tinggi

2. arif dan bijaksana 

3. paham akan adat minangkabau

4. seorang pria yang sehat jasmani dan rohaninya


2. Manti adat

     Manti adalah pembantu panghulu/datuk

Pepatah mengatakan bahwa manti itu adalah :

       Nancadiak candokio

       Urang arif bijaksana 

       Pandai manarah jo manabuang

       Tau diereng jo gendeng

       Tau dicakak jo kaik

       Pandai marapek dalam aia

       Mambuhua indak mambuku

       Mauleh indak mangasam


3. Malin Adat

   Malin adalah pembantu penghulu di bidang agama. Semua urusan agama menjadi tanggung jawabnya. Ia bertindak menurut ajaran Islam,menurut Al-Qur'an dan hadits. Tugasnya membimbing masyarakat ke jalan yang ditentukan oleh Islam. Ia membimbing anak mengaji, mengajari anak-anak melaksanakan sholat dan memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Islam.

        Seorang malin harus memiliki sifat:

1. Seorang malin,tuanku di negri harus senantiasa mempunyai etika kepada allah swt.

2. Selalu menetapkan keyakinan iman kepada allah,dan mengkukuhkannya dengan hubungan ibadah terus menerus dengan nya.

3. Bersifat istiqamah

4. Senantiasa mengagungkan syiar islam dan berusaha kea rah mendaulatkan syariat islam dengan kemestian melaksanakan kewajiban syariat islam.

5. Menghindari segala larangan allah:

     Dalam petuah adat,malin adat itu di gambarkan sebagai berikut:

A. Suluh bendang dalam nagari

Palito nan tak namuah padam

Duduaknyo bacamin kitab

Tagak nan rintang jo pituah


B. Kato malin kato hakikat

Tangah tahu dihalal dengan haram

Tahu dengan syah dan yang batil

Malin tagak di pintu syarak4.Dubalang 

   Dubalang (hulubalang) adalah pembantu penghulu di bidangkeamanan. Ia bertugas dan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.Dengan keberadaan dubalang, merasa aman dan tentram. 

Parik paga dalam  nagari

Punco baliung tangah koto

Tau diribuik ka mandingin

Tau didahan kamaimpok

Satapak bapatang suruik

Salangkah pantang kumbali

Kato dubalang kato mandareh

Kok kareh dikaik kok lunak disudu

Alun disuruah alah pai

Alun dihimbau alah datang

Satahun parang kausai

Lah tau kalah manangnyo


5.Bundo Kanduang

    Secara adat bundo kanduang artinya bundo nan kanduang yaitu orang tua dari panghulu,atau kakak dan adik dari seorang panghulu/datuk.

  Secara organisasi bundo kanduang adalah organisasi kaum ibu ibu atau bundo minagkabau yang berbasis di nagari,berbatang di kabupaten atau kota,dan berpucuk di provinsi. Disetiap nagari adavpengurus organisasi bundo kanduang sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang lepengurusannya sudah ada pedoman dari Ad/Art bundo kanduang provinsi,maupun Ad/Art bundo kanduang kabupaten.

  Pepatah tentang bundo kanduang

Limpapeh rumah nan gadang 

Amban paurek pagangan kunci

Sumarak dalam kampuang 

Pusek jalo kumpulan tali

Hiasan dalam nagari

Kok hiduik tampek baraja

Kok mati tampek baniek

Kaundang undang ka madinah

Kapayuang panji kasarugo

Cahayo rumah salendang dunia.


6.Pemuda/Pemudi

    Pemuda/pemudi secara umur ditetapkan antara umur 17 tahun sampai dengan 45 tahun, yaitu laki laki dan perempuan. Pemuda harapan bangsa,pemudi sunting Negara.

    Pemuda merupakan parik paga nagari,calon calon pemimpin: pemimpin adat,pemimpin agama,maupun pemimpin formal.

Kelima organisasi kemasyarakatan di atas sesuai dengan peraturan daerah kabupaten tanah datar tentang pemerintahan nagari,dan surat keputusan bupati tanah datar tentang pelaksanaan perda tersebut. Maka di nagari suatu nagari harus ada:

1. Organisasi niniak mamak

2. Organisasi ulama,malin atau guru guru agama

3. Organisasi cadiak pandai atau candikiawan

4. Organisasi bundo kanduang

5. Organisasi pemuda atau parik paga nagari

Dari organisasi inilah dijaring calon calon pemimpin nagari ,seperti badan perwakilan anak nagari ( BPAN), Wali nagari atau calon calon wali nagari yang datang.

Sekian terimakasih

Post a Comment

0 Comments


SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS