Ticker

6/recent/ticker-posts

Cerpen Malin Deman


Oleh : Nada Afra Ghaisani mahasiswa Sastra Minangkabau jurusan Ilmu Budaya


Suatu hari Malin Deman pai ka Lubuak Kamuniang Gadiang. Alah manjadi rutinitas Malin 

sahari-hari pai ka Lubuak untuak mamanciang. Tapi hari tu babeda. Katiko sadang sibuk 

mamanciang, Malin bantuak mandanga suaro padusi bagarah-garah sambia main-main di aia. 

Katiko Malin mandakek, kironyo ado tujuah bidadari nan main-main di aia di mudiak batang 

aia. Bak mimpi ditangah hari. Malin tacangang-cangang mancaliak bidadari nan tujuah tu 

main-main di aia. Kasadonyo tampak anggun dan rancak. Di antaro nan rancak-rancak tu, ado 

ciek nan manarik paratian Malin.

Tabanyang niaik buruak di utak Malin. "Ondeh, sabana rancak padusi baju ijau tu. Apo den 

suruakan sajo salendangnyo supayo indak bisa baliak ka Langik?" Kecek Malin dalam hati. 

Tanpa bapikia labiah lanjuik, Malin mandakek ka salendang nan sadang dilatakkan di ateh batu￾batu. Malin maambiak salendang hijau nan cocok jo baju nan dipakai padusi nan manawan 

hatinyo. Sasudah maambiak salendang, Malin langsuang babaliak ka tampeknyo mamanciang 

dan manyuruak-an salendang saelok-eloknyo. Si Malin malanjuikan kagiatannyo mamanciang.

Bidadari nan tujuah tu masih sibuk main-main di aia jo basanang-sanang. Sampai akhianyo 

langik mulai bawarna oranye, tandonyo hari lah samakin laruik. Sabalun talambek, Bidadari

mamutuihkan basiap-siap untuak babaliak ka Langik. Sasudah mangariangkan badannyo 

katiko nak mamakai salendangnyo, Bidadari manamukan salah satu salendangnyo nan hilang, 

yaitu salendang adiak bungsunyo, nan banamo Puti bungsu.

Si Puti Bungsu sangaik takajuik karano indak basuo salendangnyo. Inyo sangaik panik dan 

mancari-cari selendangnyo kama-kama, dibantu dek anam urang akaknyo. Inyo cari-cari 

daerah tampek inyo mandi dan juo manyisiah jalan ka hilia, mungkin alah tabaok dek aia dan 

tatangkok di batu-batu. Namun, usaho inyo sio-sio dek indak juo basuo salendang tu. Si Puti 

Bungsu mulai putuih aso dan aia matonyo samakin kareh. Dunsanak-dunsanaknyo ikuik sadiah 

karano indak dapek mancari salendang Puti tu.

Kecek akaknyo nan paliang tuo, "Kama lai awak ka mancari salendang ko, diak? Lah kami 

sisia sadonyo tampek disiko tapi salendang tu indak basuo. Apo nan harus akak kecekkan ka 

Amak beko kalau lah di langik? iko salah akak nan maajak kalian main di Bumi. Maafan akak,

diak" kecek akak nan partamo sambia taisak-isak.

Samakin hari samakin kalam, Bidadarisamakin cameh baa caronyo adiak bungsunyo ka pulang 

ka Langik. Sekilas, Si Puti Bungsu nampaknyo ado urang mamanciang di baliak batu-batu di 

Hulu Sungai. Puti mandakek ka tampek tu. Puti basobok jo Malin Deman. “Maaf Da, buliah 

ambo batanyo?”, kecek Puti Bungsu ka Malin Deman. “Iyo, ado apo tu, Diak?”, jawek Malin 

Deman. “Ambo nio batanyo, lai nampak dek uda salendang hijau ambo di batu-batu di sinan?” 

tanyo Puti Bungsu ka Malin Deman. "Maaf, Diak. Sajak ambo duduak di siko, indak nampak 

salendang di sakitar siko." Jawek Malin Deman jo muko serius. "Apo sabana ndak nampak dek 

uda salendang tu tatangkok atau tabao dek arus? Sabab ambo sabana paralu jo salendang tu 

untuak bisa babaliak ka langik. Hari samakin kalam. Indak ado tampek tingga ambo di ateh 

bumi ko. Dunsanak ambo jo akak-akak ambo alah nio pulang ka Langik. Kalau ambo indak 

basobok jo salendang tu, ambo indak bisa pulang ka Kayangan jo akak-akak ambo." Kecek 

Puti Bungsu panjang leba manjalehan ka Malin Deman. "Sungguah, Diak. Sajak tadi ambo 

duduak disiko, jangankan salendang, ikan se ndak ado nampak lewat dek ambo disiko," kecek 

Malin manjawek tanyo Puti Bungsu. Puti babaliak jo muko sadiah manahan aia mato ka tampek akak-akaknyo. "Diak, ambo minta 

maaf. Lah samakin kalam ndak mungkin lai ambo manunda babaliak ka Kayangan. Mohon 

maaf kito, Diak. Tapi baa lai, kami harus maninggaan adiak disiko surang. Cubo lah cari 

salendang adiak tu dulu disiko sampai basuo. Kito tunggu adiak di Langik” kecek akak ka Puti 

Bungsu sambia manahan aia mato. Baranam akak Si Puti Bungsu babaliak ka Kayangan. Si 

puti bungsu hanyo bisa duduak baliak di ateh batu-batu. Puti Bungsu tu tamanuang dek 

binguang kama ka pai. Baliau indak tawu doh jo umaik bumi ko.

Malin Deman nan sajak awal mamparatian anak bungsu tu, langsuang mandakek. Iyo, 

manfaatkan kesempatan ko untuak marabuik hati putri bungsu. "Maaf, Diak, hari lah laruik, 

sabanta lai ka sanjo. Takana dek ambo carito adiak nan mangatokan indak punyo apo-apo di 

bumi ko. Karano itu, bialah ambo manolong adiak jo maagiah tampek tingga." kecek Malin ka 

anak bungsu. Anak gadih bungsu hanyo maangguak-angguak tando inyo satuju jo kato-kato 

Malin.

Malin maantakan anak bungsu ka rumah Mande Rubiah. Malin mangenalan Puti Bungsu ka 

Mande Rubiah. Ndak lamo sasudah itu, akhianyo Malin manikah jo Puti Bungsu. Awalnyo 

pernikahan mereka bajalan bahagia. Namun, sairiang bajalan wakatu, kabiasaan buruak Malin 

mancogok baliak. Malin nan suko maadu ayam, bajudi, pamabuak, jarang pulang karano 

bakumpua sampai pagi jo kawan-kawannyo.

Malin alah punyo anak surang. Paja tu banamo si Malin Duano. Wakatu tu Malin Duano sadang 

lalok siang di rumah neneknyo, yaitu rumah Mande Rubiah. Mandeh Rubiah mancaliak 

cucunyo sadang lalok, diagiahnyo salimuik. Indak disadari, kain nan diambiak dek Mande 

Rubiah adolah salendang Puti Bungsu nan hilang katiko mandi di batang aia basamo akak￾akaknyo. Si Puti Bungsu nan lah salasai mamasak di dapua mulai masuak ka kamar jo niaik 

lalok siang sabanta jo Malin Duano sambia manunggu Malin Deman pulang. Puti takajuik 

mancaliak salimuik nan dipakai anaknyo. Bagageh nyo ambiak kain tu, nyo caliak elok-elok. 

Katiko itu, Puti langsuang manangih karano manyadari kain tu indak panah ilang tapi lah 

disuruakkan dek Malin Deman. Puti bagageh mandukuang anak nan sadang lalok tu kalua 

rumah.

Katiko sadang di laman rumah, Puti basobok jo Bujang Karim. Puti manitipkan pasan ka 

bujang Karim untuak disampaikan ka Melin Deman. "Bujang Karim. Tolong sampaikan pasan 

den ka laki den. Salendang den nan pernah inyo suruakkan lah basuo. Kini den ka baliak ka 

Kayangan, mambaok Malin Duano basamo-samo," kecek Si Puti Bungsu ka Bujang Karim. 

“Jadih, puti, waden sampaikan ka Malin Deman,” kecek Bujang Karim, sudah tu Bujang Karim 

bagageh mancari Malin Deman jo mukasuik manyampaikan pasan dari Puti Bungsu. Puti 

Bungsu lansuang baliak ka Kayangan.

Bujang Karim basobok jo Malin Deman. Disampaikannyo pasan dari Puti Bungsu ka Malin 

Deman. Mandanga itu, Malin Deman takajuik bana, lansuang bagageh pulang. Katiko Malin 

Deman tibo di rumah, inyo langsuang manyisia sado biliak di rumah tu jo harapan basobok jo 

anak jo bininyo. Tapi sadonyo sio-sio, bini jo anaknyo lah baliak ka Kayangan. Malin Deman 

sangaik manyasa jo tindakannyo dalam maninggakan anak jo bininyo. Inyo maibo-ibo indak 

takao di bakeh biliak lalok siang anaknyo. Nasi lah jadi bubua, bini jo anaknyo indak ka baliak ka bumi lai.

Post a Comment

0 Comments


SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS